6 เห ตุๆผลที่ผู้หญิงควรจะรู้เกี่ยวกับ “การจดทะเบียนสมรส” แม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวก็ตาม

0
4914

มีหลายคนที่อยู่กินกันไปแบบเฉย ๆ ไ ม่ ไ ด้ มีการ จดทะเบียนสมรส อ ย่ า งถูกต้องตาม ก ฎ ห ม า ย

แต่รู้ไหมว่ายังไม่ถือว่าเป็นสามีภรร ย ากัน เพราะว่าไม่มีหลักฐานทาง ก ฎ ห ม า ย ยังเป็นเพียงคู่ น อ นเท่านั้น

หากอีกฝ่ายไปทำอะไร หรือ มีใคร ทิ้งไป ก็จะไม่สามารถเรียกร้องเอาอะไรได้เลยแม้แต่บาทเดียว

เรื่องแบบนี้ผู้ที่ เ สี ย เ ป รี ย บที่สุดจะเป็นฝ่ายหญิงมากกว่า อ ย า กให้ลองอ่ า นดูว่าจะรู้ว่าทะเบียนสมรส

สำคัญไม่จดทะเบียนสมรสจะเป็นอ ย่ า งไร

1.ไม่ว่าจะคบกันมานาน อยู่กันมาสัก 10 ปี 50 ปี ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสามี ภ ร ร ย า กันแม้จะมีพิธีแต่งงาน

แต่ยังไม่มีทะเบียนสมรสก็ยังไม่ใช่อยู่ดี เป็นเพียงคู่นอนเท่านั้น หากมีฝ่ายไหนนอกใจ เลิกกัน ก็จะไม่ได้อะไรเลย

2. ต่อให้อยู่ด้วยกันมานานช่วยเหลือกันทุกเรื่องมาตลอด แต่ถ้าวันไหนเลิกกันขึ้นมาก็ไม่มีสิทธิ์ได้ทรัพย์สิน

เขาแม้แต่สตางค์เดียว

3. เรื่อง เ ล ว ร้ า ย สุด ก็คือ ต่อให้คบกันนานแต่ถ้าเขาไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นคนที่กลายเป็นน้อยเขา

คือคุณเองต่างหาก มาก่อน มาหลัง มันไม่ได้สำคัญเลย

4. หากอีกฝ่ายมีคนอื่นแล้วคุณไปโ ว ย ว า ย ไปตามวุ่นวายแล้วยิ่งเขาจดทะเบียนกับคนใหม่นั่นแหละ

คุณกลายเป็นคนนอกทันที ยังไงก็มีค ว า ม ผิ ด ติดตัวมาด้วย

5. ต่อให้คนในสังคมรับรู้ ทั้งโลกรับรู้ว่าคบกันแต่ถ้าไม่มีทะเบียนสมรส ก็ไม่ได้มีประโยชน์

หากอีกฝ่ายยกทรัพย์สินให้ผู้อื่นก็เรียกเอาอะไรไม่ได้ ตามสิทธิ์ กฎ ห ม า ยถ้าไม่มีทะเบียนสมรสก็แค่คนนอก

ไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของอีกฝ่ายอยู่แล้ว

6. หากเขาอ้างว่า ไม่อย ากจดเพราะ ธุ ร กิ จ เกี่ยวกับงาน บอกเลยว่าเขาเห็นแก่ตัวมาก

วันหนึ่งคุณเองจะต้องมานั่งเสียใจในการจะครองคู่กันนั้นหากตกลงจะอยู่ดูแลกันไปจนตลอดแล้ว

ไม่ใช่แค่การแต่งงาน ไม่ใช่แค่มีพย าน

แต่ยังต้องมีกระดาษ 1 แผ่น ที่เรียกว่าทะเบียนสมรสด้วย จะทำให้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของอีกฝ่ายได้

และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังเรียกร้องได้เสมอ

 

 

ขอบคุณ : k r u s t o r y

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่