สาวโวย วัดเสียงดัง ล่าสุดเตรียมประกาศขๅยห้องทิ้ง

0
959

สาวโวย วัดเสียงดัง ล่าสุดเตรียมประกาศขๅยห้องทิ้ง ว่าที่ ร.ต. สรวุฒิ วิเศษสงวน ผอ.สำนักงานเขตธนบุรี ประธานการประชุมการประชุมข้อยุติข้อพิพาทกรณีการใช้เสียงของวัดบางสะแกนอก กับชุมชนโดยรอบวัด

โดยมีชุมชนรอบวัดบางสะแกนอก, ตัวแทนชุมชนบางสะแกตลาดพลู, นิติบุคคลคอนโด โดยรอบวัดบางสะแกนอก และตัวแทนกลุ่มเรารักษ์บางสะแก ร่วมประชุม

โดยที่ประชุมยื่นข้อเสนอ 7 ข้อ คือ

1. ให้วัดบางสะแกนอก สืบสาน ประเพณี ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตต่อไป

2. ขอให้นิติบุคคลคอนโดฯ ทุกโครงการ แจ้งแก่ลูกบ้านให้ทราบถึง ประเพณีของวัดบางสะแกนอก

3. หากทางนิติบุคคลไม่แจ้งให้ลูกบ้านทราบ จนมีการเรียกร้องหรือต้องการค่าเยียวยาทางคอนโดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

4. หากวัดบางสะแกนอกมีงานประจำปี ที่จำเป็นต้องใช้ลำโพง และเครื่องขยายเสียง จะมีหนังสือไปแจ้งนิติบุคคลให้ทราบก่อนล่วงหน้า

5. กลุ่มรักษ์บางสะแก จะประสานกับนิติบุคคลคอนโดฯ หากมีความจำเป็นต้องจัดงานประเพณี

6. หากมีผู้ร้องเรียน ทางคอนโดฯ ต้องแจ้งให้ลูกบ้านเข้าใจ ถ้ายอมรับไม่ได้ให้ไปอยู่ที่อื่น

7. ทางชุมชนบางสะแกตลาดพลู จะปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่เคยปฏิบัติกันมาสืบเนื่องต่อไปโดยหลังจากยื่นข้อเสนอ ทางนิติบุคคลฯ และ ตัวแทนชุมชน เห็นร่วมกันว่าให้วัดสามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีได้ตามปกติ

ขณะที่หญิงที่ปรากฏในคลิปไม่ได้เข้าประชุม แต่ได้อัดคลิปเสียงขอโทษวัด ชาวบ้าน และผู้ดูแลวัด ญาติผู้เสียชีวิต พร้อมยืนยัน ไม่ได้เป็นคนไปร้องเรียนสำนักพระพุทธศาสนา ซึ่งนิติบุคคลได้มาแจ้งที่ประชุมแล้วว่า หญิงที่ปรากฎในคลิปไม่สบายใจที่จะอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้

แหล่งที่มา : usreceipes

เรียบเรียงโดย : freelydays.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here